Börsnoterade långivare och banker

Det är lika lätt att stirra sig blind på utdelning av aktier som det är att ta risken i beräkning. Du kan bara göra en viss lång resa innan du behöver djupdyka i analyser och prognoser. Vad man egentligen bör investera i är en svår fråga att besvara, men något som onekligen verkar vara i stigande kurs är långivare och banker. 

Hur fungerar en börsnotering?

Det är i dagsläget fler och fler företag som väljer att bli börsnoterade, något som möjliggörs genom att ägandet av verksamheten delas upp i aktier. Köper du en aktie köper du alltså en del av ett företag.

Det är dock endast den allra första gången som respektive aktie köps som företaget själv får ta del av pengarna av denna försäljning – detta kallas för att företaget blir börsnoterat. 

Sedan är det upp till aktieägarna att antingen behålla eller sälja aktierna på börsen. Du kan lära dig mer om hur det fungerar hos Börsnoteringar.se  

Börsnoterade svenska banker

Vi kan börja med att konstatera att Sveriges fyra storbanker alla är börsnoterade. Till denna grupp tillhör SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken. Även Danske Bank, Danmarks största bankkoncern, är aktieägt och verksamt i Sverige. 

Länsförsäkringar Bank, som är Sveriges femte största bankkoncern, särskiljer sig däremot genom att vara helt privatägt, det vill säga att äganderätten faller på kunder och försäkringstagare. 

De största koncernerna inom bankväsendet tenderar alltså till att vara aktiebolag, därför är det också en förhållandevis låg risk att investera i dessa. Dock kan man dra slutsatsen att när ett aktiebolag har legat stadigt i kurs under många år så kan man inte förvänta sig några dramatiska vinster under en kortare period. 

Har du däremot gott om tålamod och framförallt tid kan det visa sig vara en god investering på längre sikt.

Långivare som gått till börsen

Långivare är nära besläktade med traditionella banker och många av dessa är också börsnoterade. Det finns en tydlig röd tråd mellan vinstdrivande företag och aktiebörsen, och därför också god möjlighet till utdelning genom kloka och noggranna aktieinvesteringar. 

Vissa av dessa långivare också är verksamma inom en rad olika områden, vilket har medfört dem inte bara fått tillväxt genom en traditionell låneportfölj utan också tillhandahållit tjänster i form av betallösningar. 

Collector Bank är en av de långivare som har tagit en stor plats inte bara inom blancolån utan också inom fastighetsbelåning och delbetalningar online och i butik. Andra långivare som är börsnoterade är bland annat Nordax, Brixo, Axo Finans och Resurs Bank. 

Kort sagt råder det ingen brist på börsnoterade långivare, oavsett om dem är renodlade kreditgivare eller nischbanker.